MR

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

Op de Regenboog bestaat de MR uit de volgende leden:
Ouders: Corine Bolks, Gerhard Kremer en Carolien Meijerink.

Leerkrachten: Mathilde Jansen, Annet Goedhart, Sytske Hutten

De MR vergadert 4 keer per schooljaar en is te bereiken via de individuele leden of mrderegenboog@hannahscholen.nl