Vaardighedengroep

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen is een vaardighedengroep georganiseerd. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen wekelijks les van een hoogbegaafdheidsspecialist, mevr. G.Dam

Deze vaardighedengroep is klassendoorbrekend en vakoverstijgend, het gaat om verbreding en verdieping van kennis. Dit gebeurt door het geven van uitdagende opdrachten die de leerlingen op school aangeboden krijgen. Verder wordt er aandacht besteed aan samenwerkend leren. In de vaardighedengroep wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.

Doel van de vaardighedengroep is het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

 • Denken over denken
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Analytisch denken
 • Zelfsturing
 • Zelfinzicht
 • Motivatie
 • Samen leren
 • Communiceren
 • ICT-vaardigheden

Deze vaardigheden zijn opgesteld door het SLO / informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

De leerkracht kan het leerproces van begaafde leerlingen stimuleren door:

 1. veel open vragen te stellen
 2. de juiste eisen te stellen
 3. helpen zoeken naar de juiste aanvullende informatiebronnen op het juiste niveau
 4. adequate studievaardigheden en structuur bieden, zodat de leerling leert hoe hij een onderwerp kan bestuderen en vormgeven
 5. leerlingen aanspreken op een hoog verbaal niveau, zonder gesimplificeerd taalgebruik
 6. presentaties en voorstellingen met de leerlingen ontwikkelen
 7. creatief denken en het historisch perspectief integreren

We werken hierbij met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH), om onze leerlingen goed in kaart te kunnen brengen. Mocht uw kind voor deze vaardighedengroep in aanmerking komen, dan wordt u daarover door ons op de hoogte gesteld. Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij de desbetreffende leerkracht.

Ouders van de leerlingen uit de vaardighedengroep hebben de uitnodiging ontvangen voor de applicatie ‘Parro‘. Via deze applicatie wordt huiswerk, afspraken en nieuws gedeeld.

In de bovenbouw zijn we veelal bezig met de volgende items: Rosetta Stone, First Lego League (missies) en Scratch.