Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Algemene informatie over de school wordt weergegeven in de schoolgids.
Elk gezin krijgt een schoolgids bij de aanmelding van hun kind(eren).