Taalonderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Om duidelijk te maken wat we op onze school aan
Nederlandse taal doen, maken we een nadere
onderverdeling . Dit is noodzakelijk, omdat
taal bij vrijwel al onze onderwijsactiviteiten een rol
speelt.

We komen tot de volgende indeling:

Mondeling taalgebruik:
luisteren
spreken

Schriftelijk taalgebruik:
lezen (technisch-, begrijpend- / studerend- en
belevend lezen)
schrijven
spellen
stellen
taalbeschouwing

Er wordt gewerkt aan onder andere : het vergroten van de
luister- en spreekvaardigheid, het ontwikkelen van
een goed handschrift, het goed kunnen hanteren
van de Nederlandse taal (o.a. werkwoordsvormen),
teksten schrijven en beoordelen en een goede
leesvaardigheid.

In groep 3 maken we gebruik van de methode
‘Veilig Leren Lezen’ en wordt aangesloten bij de
ontwikkeling vanuit de kleutergroepen. Vanaf
groep 4 maken we gebruik van de methode ‘Taal
Actief’. Voor begrijpend lezen maken we gebruik
van ‘Nieuwsbegrip’ , ‘Blits’ en ‘Junior Einstein’ .