Kernwaarden en missie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Missie van de Regenboog

De regenboog, een boog in de wolken als teken van Gods trouw. 

Bij GBS De Regenboog omarmen we een missie die geworteld is in onze kernwaarden: betrouwbaarheid, persoonlijke groei, waardering en liefde.  

In één zin wordt duidelijk waar wij voor staan: GBS de Regenboog, omdat iedere kleur anders is! 

Betrouwbaarheid 

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen, ouders en medewerkers een veilige en betrouwbare omgeving bieden. 

Persoonlijke groei 

Op onze school geloven wij dat ieder kind uniek is en de potentie heeft om te groeien en bloeien. Ons onderwijs richt zich niet alleen op cognitieve prestaties, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfvertrouwen, zodat elk kind de kans krijgt om zijn of haar eigenheid te ontdekken en te ontwikkelen. 

Waardering 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich gewaardeerd voelen en hechten grote waarde aan respect en begrip voor elkaar en Gods schepping. 

Liefde 

Op onze school heerst een cultuur van liefde, zorg, passie en compassie. De liefde van God brengt ons ertoe elkaar lief te hebben en van daaruit te leven en werken. We willen Zijn liefde weerspiegelen en doorgeven aan elkaar en aan de wereld om ons heen.  

Samen vormen we een schitterende regenboog van betrouwbaarheid, groei, waardering en liefde en mogen we een spiegel zijn van Gods hoopvolle toekomst.