Rekenonderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Het rekenonderwijs op onze school is
verdeeld in een drietal fasen:

1. Voorbereiden (w.o. taal-denken):
Begrippen als middelste, even vol, hoog, laag,
namen en afbeeldingen van enkele
geometrische figuren enz.

2. Aanvankelijk reken- / wiskundeonderwijs:
Rekensymbolen, cijfersymbolen en optellen en
aftrekken tot 20, enz.

3. Voortgezet reken- / wiskundeonderwijs:
Alle cijfers en rekenbewerkingen zoals
vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten,
metriek stelsel, geld rekenen enz.
Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verwerven
van kennis, inzicht en vaardigheden, waarbij de
nadruk ligt op het handelen van leerlingen en
experimenterend en ontdekkend bezig zijn. Het
reken- en wiskundeonderwijs moet zoveel mogelijk
aansluiten op het dagelijkse leven. Hierbij is
terugzien op eigen handelen van belang. Voor het
reken- wiskundeonderwijs maken we gebruik van
de methode Pluspunt.