Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

De school heeft een overeenkomst gesloten met de volgende instellingen voor buitenschoolse opvang:

Kinderdagverblijf Annemoon
Stationsweg 20
7692AC  Mariënberg
06-15236333

Kinderopvang Het Kalfje
Hardenbergerweg 19A
7691PC  Bergentheim
0523-252252

Met deze instellingen kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden, kostenberekening, betalingswijze, vergoedingen e.d. Aan de hand van uw wensen wordt tussen u en de instelling een contract opgesteld. De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden, vakantierooster e.d.

Het aanspreekpunt op school is dhr. L. Jurjens, locatiedirecteur.