Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari
Goede Vrijdag 10 april
Tweede Paasdag 13 april
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
Dag na Hemelvaart 22 mei
Tweede Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020