Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Pasen 4-5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Pinksteren 23-24 mei 2021
Zomervakantie 9 juli t/m 22 augustus 2021