Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.

Nieuwe leerlingen zijn meestal de 4-jarigen. De school neemt in januari/februari contact op met alle ouders waarvan in het volgend cursusjaar een kind vier jaar wordt, om het kind in te schrijven. Vervolgens volgt er ook een kennismakingsavond met deze ouders op school.

Kennismakingsbezoek

De leerkracht van groep 1 zal een afspraak met u maken voor een kennismakingsbezoek thuis (oudste kind). Dit bezoek wordt gebracht voordat het kind 4 jaar is . Tijdens dit bezoek ziet het kind zijn toekomstige leerkracht, worden er afspraken gemaakt voor twee kijkochtenden en krijgt u de informatiefolder voor ouders van nieuwe kleuters.

Verder zal de directeur van de school ook een kennismakingsbezoek bij u thuis brengen.

Intakeformulier

Van elke nieuwe leerling wordt door de ouders een intake-formulier ingevuld. Op die manier wordt de school goed geïnformeerd over de voorschoolse periode. We proberen de overgang van huis naar school zo goed mogelijk te begeleiden.

Test

Peuterspeelzaal

Van kinderen die op een peuterspeelzaal zijn geweest krijgen we informatie via een ingevuld formulier door de leidster van de peuterspeelzaal. Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen we in de regel nog niet toelaten op school, het kan namelijk niet zo zijn dat de leerkracht de leerling moet verschonen en de andere kinderen zonder toezicht achterlaat.

Instroomdatum

Verspreid over het jaar is een kind steeds welkom op de eerste maandag na zijn/haar verjaardag.

Soms wordt in overleg met de ouders een andere instroomdatum gekozen.

Contact

Als u een school zoekt voor uw zoon of dochter en u wilt graag nader kennis maken met ons of informatie opvragen dan kunt u telefonisch of per mail daarvoor een afspraak maken met de directeur.