Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Informatieavond social media

11 januari 2024

Op 10 januari heeft er een informatieavond plaatsgevonden op de Regenboog. Tijdens een overleg van de medezeggenschapsraad is er gekeken naar wat we zien gebeuren in de wereld en in de regio en tijdens het overleg kwam de volgende vraag naar voren: hoe gaan we als ouders en school om met het gebruik van social media door onze kinderen en onszelf? En weten wij überhaupt welke apps onze kinderen gebruiken en wat de impact hiervan is?

Tijdens deze avond heeft Leonie Petersen de ouders en het team van de Regenboog meegenomen in de wereld van social media. Hoe kun je het gesprek aangaan met je kind over het gebruik van social media en wat is er allemaal te vinden in deze wereld? Steeds weer lieten wij ons verbazen over de mogelijkheden die social media biedt. Leonie gaf de ouders de ruimte om samen het gesprek aan te gaan en gebruikte haar expertise om het een en ander toe te lichten en om ouders en de school ook tips te geven.

Het was een waardevolle avond waarbij wij als ouders en school ook samen bewust(er) zijn geworden wat betreft het gebruik van social media!

Ga terug naar Nieuwsoverzicht