Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 25 14 08

Subsidie voor de Regenboog

2 februari 2020

Het college van B en W heeft besloten om subsidie te verlenen voor de renovatie van de gereformeerde basisschool de Regenboog te Mariënberg.

De hoogte van de subsidie voor de renovatie is maximaal 330.000 euro voor de Regenboog. De renovatie is zowel gericht op het verhogen van de functionele kwaliteit als op technische en energetische verbeteringen. Ook wordt er een leerplein gerealiseerd zodat het mogelijk is naast het klassikale onderwijs ook andere vormen van onderwijs in het lesprogramma op te nemen. Ook schakelt de school onder andere over op Ledverlichting, een energiebesparend verwarmingssysteem en (deels) CO2-gestuurde ventilatie. De gemeente verstrekt subsidie voor de renovatie. Het betreffende schoolbestuur draagt in gelijke mate bij.

Bron: https://www.detoren.net/detoren/subsidie-voor-scholen

Ga terug naar Nieuwsoverzicht